Choď na obsah Choď na menu
 


Stretnutie s Doc. RNDr. Vladimírom Ďurikovičom PhD.

3. 6. 2011

     Dňa 27. februára 2011 sa uskutočnilo v našej farnosti stretnutie Doc. RNDr. Vladimírom Ďurikovičom PhD., predsedom Hnutia kresťanských rodín, ktorý nám priblížil niektoré formy a programy pre prácu s rodinami. Pánom Ďurikovičom nám bola ponúknutá jedna z foriem pastorácie rodín. Avšak, ako sám povedal, možností je mnoho. Existuje množstvo materiálov, ktoré sú nám k dispozícii a ktoré nás môžu usmerniť a pomôcť nám, nech sa rozhodneme pre akúkoľvek formu pastoračnej aktivity.
     Hojná účasť na prednáške svedčí o tom, že v našom meste sú ľudia, ktorým osud rodín nie je ľahostajný. Odozva na toto stretnutie a najmä diskusie, ktoré nastali v období po tomto stretnutí, poukazujú na záujem členov nášho kresťanského spoločenstva vyvíjať pastoračné aktivity vo vzťahu k rodinám.
Pre ilustráciu zhrniem niektoré najviac frekventované ohlasy:
- Jednoznačne možno konštatovať, že prednáška bola zaujímavá a hodnotná. Bola povzbudením pre ďalšiu činnosť;
- Obsah prednášky poukázal na nevyhnutnosť vyvíjania aktivít pre rodiny, otázkou však zostáva kto by mal byť iniciátorom, aká konkrétna forma by to mala byť;
- Pri zavádzaní nových foriem pastorácie rodín by sa nemalo zabúdať na už fungujúce spoločenstvá a aktivity v rámci našej farnosti. Mali by sme aktívnejšie pristupovať k ponukám farnosti – snažiť sa s deťmi chodiť na detské sväté omše o 09.00 h, ale aj na stredajšie sväté omše zamerané práve na rodinu;
- Mali by sa stretávať celé rodiny, aj s deťmi. Rodiny sa prostredníctvom spoločných podujatí navzájom povzbudzujú, ťahajú sa, odovzdávajú si skúsenosti, pomáhajú si vzájomne skvalitňovať duchovný život rodiny. Tým sa stávajú príkladom pre svoje okolie a takto sa nepriamo podieľajú na apoštoláte;
- Niektoré manželské páry prednáška oslovila tak, že sa rozhodli zúčastniť sa originálnych manželských rekolekcií organizovaných Hnutím kresťanských rodín v apríli vo Svite.
- Iní prezentovali ochotu započať stretnutia rodín podľa modelu Hnutia kresťanských rodín, pričom chcú využiť ponúknutú pomoc z centra hnutia. Zatiaľ ostala nevyriešená otázka ako často by tieto stretnutia mali byť a v akom optimálnom počte rodín;
- Možno by sa nemali vytvárať nové formy, ale aktívnejšie sa zapájať do činnosti v rámci už existujúcich spoločenstiev v našej farnosti - napr. hnutie Focolare;
- Vytvoriť viac aktivít zameraných na konkrétne problémy v manželskom živote – prednášky, prezentácie, diskusie a pod.

     Tieto ohlasy poukazujú na rôznorodosť názorov v tejto oblasti. Nájsť konkrétnu a účinnú formu pastorácie rodín je veľmi ťažké. Snahou by malo byť zapojiť čo najviac rodín do týchto aktivít. Je potrebné rozprávať sa na túto tému s rodinou, priateľmi. Nestavajme sa k otázke pastorácie rodín alibisticky, že to za nás niekto spraví, že to je úlohou farára, alebo pastoračnej rady. Každý z nás je členom určitej rodiny, každý z nás má určité skúsenosti – pozitívne i negatívne. Každý z nás má právo i možnosť zapojiť sa do tohto procesu. Konkrétna forma pastorácie rodín by mala byť výsledkom spoločného úsilia nás všetkých. Preto ak máte nejaké podnety, nápady čo by bolo potrebné robiť, čo zlepšiť, aké aktivity vyvíjať, akú formu zvoliť – dajte o tom vedieť a to buď formou napísaného lístku, ktorý vložte do príslušnej schránky v kostole alebo e-mailom na adresu: rodinka.trebisov@gmail.com

(admin)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.