Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


“ Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte” Mt 10,8

Kto je dobrovoľník?

Človek obyčajný, jednoduchý, úprimný a šľachetný. Človek bohatého vnútra, pretože vie nielen prijímať ale aj dávať… Nie však zo svojho nadbytku, lež z toho čo má. Teda aj z mála...

Dobro-voľník svojou slobodnou voľbou dáva dobro tam, kde je potrebné, kde ho je málo. Dáva. Podľa svojich schopností a možností. Dáva kúsok seba. Odkrýva svoje vnútro, a ono mu dáva aj prijímať keď nachádza sám seba novú radosť nové svetlo, ktoré preniká jeho vnútro. Radosť je preň akoby silným nábojom, túžiacim zasiahnuť ďalších ľudí...

Pozývame Ťa k ľuďom, ktorým chýba radosť, nádej, prijatie, porozumenie, láska... Pozývame Ťa žiť dobro. Pozývame Ťa na službu dobrovoľníctva.

 
Reklama

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prázdninový tábor pre deti

(Ada, 20. 6. 2011 20:00)

Chcem len doplniť, že stretnutie dobrovoľníkov bude 21.6.2011 o 17.00 na fare. Doneste si dobrú náladu a nápady na činnosti. :)

Prázdninový tábor pre deti

(admin, 16. 6. 2011 18:29)

Malo by sa jednať o denný detský tábor, ktorý by mal byť 1x týždenne počas prázdnin. Všetko je zatiaľ v štádiu prípravy - zisťuje sa počet ochotných dobrovoľníkov zo strany pedagógov, animátorov príp. aj rodičov ako dozor a samozrejme aj záujem zo strany rodičov o takýto tábor. Sú s tým však spojené mnohé otázky, ktoré je potrebné pred zahájením doriešiť. Z tohto dôvodu bude v utorok dňa 21.6.2011 stretnutie všetkých dobrovoľníkov na fare. Každý, kto má záujem, je vítaný. Ďalšie info, v prípade realizácie tohto tábora, budú uvedené v rubrike "Pripravované aktivity".

Prázdninový tábor pre deti

(Maja, 14. 6. 2011 17:13)

Je pravda, že sa pripravuje detský tábor pre deti?

Uvítala by som na tejto stránke podrobnejšie informácie pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri jeho organizácii.